post@northmaritime.no / +47 934 25 225

Havnegata 2, 8514 Narvik, Norway

Lars Vollen

Daglig leder, Siv.ing.

Sivilingeniør i marin teknikk fra NTNU med lang fartstid som bl. a. teknisk konsulent i DNV-GL. Har erfaring fra et vidt spekter av prosjekter for nasjonale og internasjonale kunder inkludert redere, verft, designkontor, banker, myndigheter og andre shipping-relaterte kunder.

Kveldulv Asbjørn Schjerven

Surveyor - BSc, MSc, CEng, MRINA, MIMarEST

Har lang erfaring i mange aspekter innen maritim industri. Har jobbet som inspektør for Lloyds Register og Scandinavian Underwriters Agency. Erfaring med skipskonstruksjon og tegningsapprobasjon, byggeoppfølging for nybygg og reparasjoner. Etablerte Schjerven Teknisk Bureau AS i 1976 for inspeksjoner av skade på skrog og maskineri på vegne av forsikringsselskaper og andre.

Ragnar Andreassen

Maskinsjef, inspektør/surveyor

Maskinsjef med over 40 års erfaring i utenriks og innenriks fart, også som inspektør/surveyor. Ragnar har blant annet inngående kunnskap innen petroleums- og cruise-industrien, drifts- og vedlikeholdsstyring, innkjøp, engineering og strategisk planlegging.

Øystein Jensen

Havneagent, surveyor

Lang erfaring i norsk og internasjonal sjøfart, blant annet som radiooffiser i handelsflåten, crewing manager/personalsjef i rederi, havneagent og inspektør.

Oddvar Bangsund

Surveyor, Sjøkaptein

Lang erfaring i norsk og internasjonal sjøfart, blant annet som kaptein. Oddvar har også lang erfaring som surveyor og havneagent.

Kristjàn Kàri Jakobsson

Skipsingeniør og Surveyor, Siv.ing.

Sivilingeniør med lang erfaring innen levering av skipstekniske tjenester til fiskeflåten. Eier av vår samarbeidspartner Marinconsult AS på Myre i Vesterålen. Marinconsult AS er medeier i North Maritime AS.

Tor Husjord

Styreleder, Sjøkaptein (Extra Master Mariner)

Høyere skipsførereksamen - Handels- og Sjørettslinjen i Oslo, lang erfaring i norsk og internasjonal skipsfart, blant annet som kaptein og reder. Tor er daglig leder og styreformann i Maritimt Forum Nord.

Thale Askvik

Rådgiver havnesikring

Halvar Pettersen

Rådgiver

Asbjørn Hovstø

Rådgiver

Helge Lindberg

Rådgiver