PÅLITELIG, FORUTSIGBAR OG PROFESJONELL

INSPEKSJONER OG BESIKTIGELSER

NORTH MARITIME utfører de fleste typer maritime inspeksjoner og besiktigelser.

HAVNESIKRING

NORTH MARITIME AS er godkjent sikringsvirksomhet (RSO) hos Kystverket, og tilbyr et bredt utvalg av tjenester innen havnesikring. 

AGENTTJENESTER

NORTH MARITIME tilbyr agenttjenester til skip som anløper regionen.

Vi er tilgjengelig 24/7 og klar til å BISTÅ PÅ KORT VARSEL

HAVNESIKRING (RSO)

NORTH MARITIME tilbyr følgende tjenester til havner og havneanlegg tilknyttet ISPS-godkjenning:

 

  • Utvikle og fremme sårbarhetsvurderinger til Kystverket i henhold til forskrift om sikring av havneanlegg.
  • Utvikle og fremme sikringsplaner til Kystverket i henhold til forskrift om sikring av havneanlegg.
  • Bistand i utvikling og gjennomføring av årlige øvelser og internrevisjon av havneanlegget.
  • Kurs for PFSO og sikringspersonell (via samarbeidspartner).
  • Generell rådgivning, bistand og oppfølging. 

 

Selskapet innehar også kompetanse innen krav for olje- og gassterminaler (OCIMF Maritime Terminal Information System).

Narvik port

KONTAKT OSS

Lars Vollen
Daglig leder, Sivilingeniør marin teknikk
M. +47 934 25 225
Lars.Vollen@northmaritime.no

Oddvar Bangsund
Inspektør, Sjøkaptein
M. +47 994 06 853
Oddvar.Bangsund@northmaritime.no

Tor Husjord
Styreleder, Sjøkaptein (Extra Master Mariner)
M. +47 908 85 512
Tor.Husjord@northmaritime.no

Øystein Jensen
Havneagent, inspektør
M. +47 901 63 886
Oystein.Jensen@northmaritime.no

North Maritime AS

Havnegata 28
8514 Narvik
Norway

Organisasjonsnummer.: 919 603 577

post@northmaritime.no

Medlemskap: